top of page

LIDMAATSCHAP

In principe is iedereen welkom binnen onze vereniging. Deelname aan trainingen is echter niet voor iedereen weggelegd omdat een zekere ruitervaardigheid is vereist. Onze trainingen zijn wat dat betreft geen paardrijlessen. Of iemand al dan niet geschikt is om zich als rijdend lid bij de vereniging aan te sluiten kan niet op voorhand worden gezegd. Wat dat betreft is het meer een kwestie van talent en aanleg dan ervaring. Potentieel nieuwe leden laten we daarom tenminste drie proeftrainingen volgen. Als de instructeurs beoordelen dat verdere deelname verantwoord is is de mogelijk volgende stap aspirant lidmaatschap.

 

Bijzonder getalenteerde leden van de NVBW komen in aanmerking om mee te rijden in het cavaleriedemonstratieteam ‘De Rode Huzaren’.

 

Het is ook mogelijk om als niet ruiter lid van de vereniging te worden. Bijvoorbeeld voor mensen die het leuk vinden om in een ondersteunende rol nauw bij de activiteiten van de vereniging betrokken te zijn.

 
Lidmaatschap en contributie

De NVBW hanteert vijf soorten lidmaatschap:

  • Normaal lidmaatschap à € 50,- per 12 maanden*

  • Tijdelijk (interim) lidmaatschap € 10,- (maximaal 12 maanden)

  • Niet bereden lidmaatschap à € 1,- per 12 maanden

  • Donateur (vrijwillige bijdrage)

  • Ere lidmaatschap (contributieloos lidmaatschap na bijzondere verdiensten)

* € 45,- bij automatische incasso

Voor het lidmaatschap ontvangt u jaarlijks een factuur van de NVBW.

 
Procedure lidmaatschap

Vanzelfsprekend is de eerste stap een kennismaking. Stuur een e-mail naar mailnvbw@gmail.com als u kenbaar wilt maken om eens een kijkje te komen nemen. Spontaan langskomen tijdens een training mag natuurlijk ook. De volgende stap voor is deelname aan een training. De eerste drie training gelden als proeftraining daarna besluit een ruiter of hij aspirant lid wil worden. Tijdens de eerstvolgende Algemene Leden Vergadering wordt gestemd of aspirantleden worden toegelaten als lid van de NVBW.

30219923642_612630130a_o.jpg
29705785974_88636b72b7_o kopie.jpg
30256334651_75318d7169_o.jpg
bottom of page